Hypnose en hypnotherapie
begrijpen is beter dan verwerpenHypnose?


hypnose1 Wanneer we het woord 'hypnose' horen, dan gaan onze gedachten onwillekeurig naar beelden die we kennen uit de showhypnose. Mensen die kakelen als een kip, vastgelijmd lijken aan de stoel, en meer van die hilarische toestanden. Het lijkt wel of het levende poppen zijn geworden zonder eigen wil, waar men de gekste dingen mee kan doen. Dat beeld van hypnose mag u gerust vergeten. Trouwens, een hypnotherapeut met degelijke kennis van zaken zal nooit aan showhypnose beginnen: we zijn immers met de geest bezig en die benaderen we maar best met respect.

Mensen die in een toestand van 'hypnose' verkeren, slapen niet en zijn ook geen levende poppen die zich van niets meer bewust zou zijn, in tegendeel. U bent zich heel bewust van wat er allemaal gezegd wordt en u behoudt steeds de controle over uzelf.
Eigenlijk kan u de toestand van hypnose het best vergelijken met de heel ontspannen toestand net voor het inslapen. Het is ook een heel natuurlijke ontspannen toestand en het is net omdat u deze diepe ontspanning bereikt, dat uw onderbewuste meer open staat voor het ontvangen van suggesties die veel beter zijn voor u.hypnose2

Maar wat wil dat nu weer zeggen, het onderbewuste dat meer open staat. Wel, we zijn dan beter gefocust op wat er gezegd wordt en het kritisch denken is dan minder aan de orde. Dat wil zeggen dat ons onderbewuste hetgeen er gezegd wordt beter gaat begrijpen en onthouden dan bij een gewoon gesprek... als het maar niet indruist tegen onze eigen wil. Tegen de eigen wil in, kan niemand iets veranderen aan zichzelf. Er is dus altijd een zekere motivatie nodig vanuit uzelf.

Als de suggesties goed gegeven werden, zal het onderbewuste die aanvaarden en er als vanzelfsprekend naar beginnen te handelen.
Er verandert echter niets aan uw persoonlijkheid: u blijft wie u bent.
Toch staan sommige mensen sceptisch tegenover hypnose, hoewel zij het nog nooit ervaren hebben om onder hypnose te zijn. De diepgewortelde overtuiging dat hypnose gewoon maar wat bedriegerij is voor goedgelovige zielen, is uiteraard ontstaan door de hilarische doch verwerpelijke toestanden bij showhypnose. Ondertussen weten we wel beter en worden er zelfs al meer dan een decennia lichte operaties uitgevoerd onder hypnose. Dat noemen we 'hypnosedatie'. Zoek het maar even op.

Maar om alle volkspraat en ongeloof over medische hypnose de wereld uit te helpen, kunt u PubMed raadplegen. Daar treft u ruim 2360 wetenschappelijke studies over medische hypnose.


De werkwijze


intake Er is altijd eerst een intakegesprek waarbij het de bedoeling is dat u over uw problematiek praat. Om te stoppen met roken is alles vlug gezegd, maar bij psychosomatische klachten bijvoorbeeld, zal men heel wat meer te vertellen hebben. Zo is ieder intakegesprek uniek. Er is ook ruimte en tijd om u te informeren over de eenvoudige toestand van diepe rust, die we hypnose noemen.intake2 Zo weet u precies wat er gaat gebeuren en wat er helemaal niet gaat gebeuren. Mocht u daarna toch nog liggen wachten op iets wat zou kunnen gebeuren en voor u onbekend zou kunnen zijn, wel, dan zal u nog lang mogen wachten want het zal niet komen.

Na het intakegesprek spreken we af wanneer de eerste hypnosesessie zal plaatsvinden. Komt men van ver, dan is het misschien verstandig om het intakegesprek meteen te laten volgen door de eerste hypnosesessie. Zo spaart men een rit uit.

Wanneer we aan het hypnotische deel beginnen, hoeft u enkel maar op te volgen wat er van u gevraagd wordt. De rest komt vanzelf. In het begin zal u aandachtig liggen meeluisteren, maar algauw geniet u meer van de diepe rust en is het luisteren maar bijkomstig geworden. Eigenlijk hoef je dan helemaal niet meer te luisteren. Wat er gezegd wordt is toch voor uw onderbewuste bedoeld en dus hoeft u niet bij de les te blijven.

Afhankelijk van de problematiek, zal de aanpak persoonlijk getint zijn. Hypnose is nu eenmaal geen exacte wetenschap en wat voor de ene als een paal boven water staat, wordt door de andere afgedaan als onzin. Zo vraagt iedere problematiek een eigen aanpak omdat we allemaal uniek zijn.
Hoe dat in de praktijk precies in zijn werk gaat, kan men niet leren uit cursussen. Dat leert men uit de ervaring. Helaas, maar zo is het nu eenmaal. Boeken en cursussen kunnen met enkele voorbeelden een aantal hypnosetechnieken aanleren, maar daar blijft het dan ook bij. Wat de problematiek ook is, als therapeut moet je er telkens voor gaan om efficiënt te werken, zodat het aantal consultaties tot een minimum beperkt blijven.


Na de hypnose


ontwaken Na de hypnose voelt men zich gewoonlijk heel ontspannen. Meestal hebben mensen spijt dat de sessie afgelopen is, omdat de geestelijke en lichamelijke rust zo aangenaam en intens waren om te ervaren.
Wat de problematiek betreft, wel, het onderbewuste kan nu aan de slag gaan met nieuwe alternatieven die veel beter zijn dan die oude gewoonte van ervoor. Op zich ervaart men geen veranderingen, tenzij bij het stoppen met roken, dan is de zin in een sigaret natuurlijk verdwenen. Was men voordien verslaafd aan chocolade, dan merkt men dat de interesse er niet meer is om er naar te verlangen. Voor de rest gaat alles gewoon zijn gangetje en is er zeker niets verandert aan de persoonlijkheid... althans, zo lijkt het toch. Stiekem is er wel degelijk iets veranderd en dat merkt men snel, maar het voelt gewoon 'normaal' aan. Dat is het mooie aan hypnose. ontwaken2Men hoeft niet op de tanden te bijten om een nieuwe gewoonte aan te houden, het gaat gewoon spontaan vanzelf.

Na de hypnose is men opnieuw klaar wakker en allert, en kan men gewoon met de auto naar huis rijden. Eventuele sleutelwoorden werken nadien enkel in een veilige omgeving (thuis op de sofa bijvoorbeeld) en nooit wanneer men iets aan het doen is dat de volle aandacht zou vragen.


De verandering


veranderingWeet de persoon dan iets over de verandering? Ja natuurlijk en zijn probleem of klacht is dan ook opgelost, maar dat was ook de bedoeling, toch? De persoon beseft dus maar al te goed dat er iets positiefs veranderd is en is daar heel blij mee. Hoe het hem door die hypnose nu wel gelukt is, terwijl hij daarvoor zelf alles geprobeerd had zonder succes, dat zal wel altijd een raadsel blijven en daar kan rustig over gepraat worden als iets onbegrijpelijks. Meer dan dat is het ook niet. Iets onbegrijpelijks, maar het is hem wel gelukt en dat is het belangrijkste.

En eigenlijk is het helemaal niet zo verwonderlijk dat hypnose tal van klachten en problemen kan verhelpen. Het onderbewuste is immers een immense databank die we, vanaf onze geboorte tot we sterven, onafgebroken bijwerken. Vandaar dat iedere mens een uniek wezen is, want niemand heeft hetzelfde levenspatroon geleefd als iemand anders. Iedere ervaring, hoe we daar op gereageerd hebben en wat de gevolgen daar van waren, is opgeslagen in ons onderbewuste. database

Bij gelijk welke situatie zullen we onze databank raadplegen en naar een gelijkaardig voorval zoeken om te weten welke reactie we moeten gebruiken. Dat doen we ongeloofelijk snel en vrijwel altijd zullen beproefde reacties gekozen worden die zodanige gevolgen hebben dat het leven niet in gevaar komt of een gevestigde overtuiging staande wordt gehouden. En deze twee fundamenten, het leven behouden en onze overtuiging staande houden, bestaan in onnoemelijk veel varianten maar komen allemaal op hetzelfde neer.
Zowel het aanvullen van onze database met nieuwe ervaringen, als het raadplegen van onze gegevens, gebeuren volautomatisch zonder na te denken.


Onvolmaakte geest


intake Maar af en toe gaat er met dat volautomatische proces iets mis.
Er wordt dan bijvoorbeeld door ons onderbewuste een inschattingsfout gemaakt of een foute redenering of we hebben waarschuwingen uit onze geest genegeerd en stevenen af op een depressie. Er ontstaan dan meestal psychische problemen, zoals bijvoorbeeld angsten terwijl er helemaal geen reden is om angstig te zijn. De klachten overvallen ons dan, soms ook zonder reden. Soms is de oorzaak hiervan in het verleden terug te vinden en dat kan zelfs tot in de kindertijd terug gaan, maar soms ligt onze manier van leven aan de oorzaak, of de druk van de maatschappij, enz.

Dan is het aan de hypnotherapeut om het onderbewuste er op te wijzen dat er een andere mogelijkheid is om te reageren. Een mogelijkheid die beter is voor de persoon en die de persoon ook gelukkiger zal maken. En zo komen we terug bij begin van het verhaal. Maar het kan ook best zijn dat we van een oude vervelende gewoonte af willen en dat ons dat niet lukt. Roken is zo een typisch voorbeeld van geprogrammeerd zijn en dat is met hypnose prima te verhelpen, te herconditioneren als het ware. Eigenlijk kan iedere verslaving onder hypnose verholpen worden.

Ook vervelende tiks of ongewenste gedragspatronen kunnen met hypnose weggewerkt worden. En zo zijn er ontelbare grote en kleine ongemakken en kwalen te bedenken die allemaal hun specifieke oorzaak hebben, maar waar we met hypnose prima resultaten kunnen bereiken.
We kunnen met hypnose als therapie slechte gewoonten veranderen, verslavingen wegnemen en duizenden andere zaken bewerkstellen die het geheel van de persoon ten goede komen.


Samengevat


Hypnose is dus een heel sterk hulpmiddel om tal van klachten te verhelpen. Maar er is vooraf altijd een diepgaand gesprek nodig om inzicht te krijgen in de problematiek. In vele gevallen is het immers noodzakelijk om de oorzaak op te sporen en weg te werken. Als de oorzaak van een probleem niet meer bestaat, dan kunnen er ook geen gevolgen meer zijn. Hierdoor verdwijnen de klachten, als zijnde een gevolg van iets, vanzelf.
thumbs Vandaar dat een goede hypnotherapeut eerder het onderbewuste aan het woord zal laten om de ware oorzaak te vinden. De noodlijdende kan wel klachten opnoemen, maar is zich vaak niet bewust van de oorsprong. Het onderbewuste kan daar niet enkel beter en objectiever op antwoorden, maar kan ook akkoord gaan om in het vervolg anders te reageren. En dat is wat we willen bereiken.

Werkt hypnose bij iedereen? Neem maar aan van wel, het enige wat men hoeft te doen is te luisteren. De rest komt vanzelf wel in orde. Het lijkt wel of wonderen nog bestaan en heel af en toe zelfs een mirakel. De kracht van de menselijke geest is onmetelijk groot, maar men heeft ons nooit geleerd om deze kracht aan te wenden en daardoor geloven we ook niet in onze eigen mogelijkheden. Dat is jammer want we kunnen zoveel meer dan we durven te geloven.