Anorexia nervosaanorexia Anorexia nervosa betekent in het Latijn ‘gebrek aan eetlust door nerveuze omstandigheden’. Anorexiapatiënten zijn als het ware geobsedeerd door alles wat met hun gewicht, lichaamsomvang en eten te maken heeft. Mensen met dit eetprobleem eten extreem weinig waardoor ze afvallen en veel gewicht verliezen. Ondanks dat ze veel afvallen blijven ze zichzelf als te dik zien.

Bij anorexia lukt het niet altijd om die strenge controle over het eten te bewaren. Soms komen eetbuien voor waarbij men in een korte tijd heel veel calorierijk voedsel inneemt. Meestal gaat dit gepaard met het gevoel dat men geen controle heeft over het eten. Het gevolg is dat men zich heel slecht over zichzelf gaat voelen. Er ontstaat een hevige angst om aan te komen. Die angst is zo overheersend dat men door te braken, laxeertabletten te slikken en/of overdreven veel te sporten probeert het overmatige eten kwijt te raken.

Als we dan naar het psychische gaan kijken, dan zien we hier opnieuw een zoeken naar een goed gevoel of een vluchten uit een onaangename sfeer. Er is dus een onderliggende 'angst' aanwezig. Meestal zal de persoon zich daar niet echt van bewust zijn: men volgt gewoon de overtuiging, het gevoel, de drang.
Die 'angst' kan van alles zijn: angst om liefde te verliezen of denken geen liefde waard te zijn, verlatingsangst, bang dat anderen boos zouden worden, grote behoefte aan een beetje aandacht, enz, enz. We gaan dus op zoek moeten gaan naar de ware oorzaak die aan de basis ligt van de wat we anorexia noemen. Zo lang die oorzaak aanwezig blijft, zal men met de eetstoornis geplaagd blijven. Neem de oorzaak weg en er blijft geen enkele behoefte meer over om zich als het ware uit te hongeren.

Met hypnose zijn we in staat om de persoon tot inzicht te brengen en deze voor een andere gewoonte te laten kiezen die beter en gezonder is. We kunnen dat zo sterk maken dat de persoon zelfs al begint te verlangen naar dat andere leven en eigenlijk niet meer kan wachten om een nieuwe start te maken. Maar vaak moeten we tegelijk ook werken aan het lossen van de oorzaak.
Dat werkt, maar de persoon moet zelf die verandering willen. Zelfs wanneer artsen de persoon zouden waarschuwen dat deze bijna het 'point of no return' bereikt heeft, wil nog niet zeggen dat men uit eigen wil aan de problematiek wil werken.

Hebt u te kampen met Anorexia Nervosa, probeer dan in ieder geval tot inzicht te komen dat je onderbewuste geest vecht tegen iets wat jou een slecht gevoel zou kunnen geven. Alleen..., je onderbewuste geest is niet volmaakt, bij niemand en het heeft gewoon een verkeerde methode gekozen om je te helpen. Er zijn betere methoden en die gaan we dan ook aanreiken aan je onderbewuste geest zodat die beter kan kiezen wat goed voor je is. Als jij er klaar voor bent gaan we samen voor het succes!
Maar je kan er ook voor kiezen om nog meer informatie op te zoeken en je kan ook blijven beweren dat niemand jou kan helpen, maar dat geloof je zelf niet.