Burn-outburn out De benaming van deze aandoening zegt eigenlijk voldoende: 'opgebrand'. Je hebt teveel van je energie opgebruikt of weg laten vloeien naar anderen. Het is een fysiologische aandoening waarbij de pati├źnt emotioneel en fysiek uitgeput is en weinig tot niets kan presteren.

Burn-out bestaat in haar opvatting uit drie, min of meer samenhangende verschijnselen: uitputting (extreme vermoeidheid), cynisme (afstand hebben van het werk, dan wel de mensen met wie men werkt), en een lager zelfbeeld van de eigen competenties. Dit zijn ook de drie aspecten die in de sinds 1984 bekende burn-out test Maslach Burnout Inventory (MBI) voorkomen.
Te veel stress op het werk en in de priv├ęsituatie zouden oorzaken van burn-out zijn. Een sensitieve persoonlijkheid met bovengemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging tot perfectionisme zouden risicofactoren zijn.
Tegenwoordig wordt steeds duidelijker in kaart gebracht hoe chronische stress en overbelasting kan leiden tot verminderde hersenactiviteit of hersenschade.

Burn-out is duidelijk verschillend van depressie: burn-out is in eerste instantie een 'energiestoornis', en depressie een 'stemmingsstoornis'. Bij depressie is er per definitie sprake van 'anhedonie', het zich nergens op kunnen verheugen. Burn-out, overspannenheid en depressie hebben vergelijkbare symptomen, maar andere oorzaken. In de wetenschappelijke literatuur wordt burn-out duidelijk onderscheiden van depressie. Neurobiologisch komt burn-out meer overeen met het chronischevermoeidheidssyndroom dan met depressie; de laatste hangt meer af van de neurotransmitter serotonine.

Kunnen we daar met hypnose iets aan doen? Ja en neen. Het is te zeggen, we kunnen met hypnose niet onmiddellijk het endocriene systeem (hormoonstelsel) aanpakken. Maar we kunnen wel opnieuw rust in de geest brengen die zich verder vertaalt naar rust in het lichaam, waardoor de zelfherstellende functies in werking treden die het herstel gaan bespoedigen. Het is als het ware van achter naar voor werken maar er is altijd geestelijke rust nodig om te herstellen van een burn-out. Nu kan je natuurlijk op de sofa gaan liggen en lichamelijk rusten omdat je toch te moe bent om iets te ondernemen, maar daar gaat het niet om. Het is de geest die moet kunnen rusten en op de sofa liggen piekeren of liggen wenen omdat je geen uitkomst meer ziet, is zeker niet ontspannend voor de geest.

Dankzij de hypnose ga je dus geestelijk tot rust komen en krijg je ook een kernwoord mee naar huis om zelfhypnose toe te passen. Zo kan je heel eenvoudig thuis geestelijk helemaal ontspannen, zodat de zelfherstellende functies van het lichaam hun werk kunnen doen. Er zijn echt niet veel sessies nodig om je op de weg van het herstel te zetten. Daarna kun je op je eigen tempo terug beter worden en als je ondersteuning nodig hebt, dan is die er ook.

Maar de keuze is aan jou. Je kan een afspraak maken en opnieuw rust en vrede in je geest brengen zodat heel je endocriene systeem de kans krijgt om zichzelf te herstellen of gewoon even goed uitrusten en jezelf wijsmaken dat het daarna wel beter zal gaan. Je weet heus wel beter, dus, doe er iets aan.