Psychosomatische klachtenfibromyalgie Psyche betekent geest, soma betekent lichaam. Onverwerkte gevoelens of stress kunnen zich uiten via het lichaam. Psychosomatische klachten zijn dus lichamelijke klachten die een psychische oorzaak hebben en geen lichamelijke. Dat betekent dat artsen geen lichamelijke verklaring voor de klachten vinden.
En er zijn heel veel klachten die niet of moeilijk medisch vast te stellen zijn. Toch zijn er gefundeerde redenen waarom symptomen optreden zoals Jung beschreef: 'Iemand met voortdurende angst heeft daar gegronde reden voor.'

Psychosomatische ziekten zijn ook vaak modegevoelig maar zeker niet geveinsd. Als de medische kennis toeneemt verschuift de aandacht, en daarmee het aantal lijders. Fibromyalgie, burn-out, chronischevermoeidheidssyndroom (CVS), functionele hypoglykemie, RSI, MCS, spasmofilie, whiplash, bekkeninstabiliteit, PDS en hyperventilatiesyndroom zijn voorbeelden van aandoeningen waarbij door de meeste medici een grote psychische component wordt verondersteld.

Dat wil zeggen dat er geen lichamelijke disfunctie is van wat dan ook, maar dat de geest in het lichaam klachten heeft ontwikkeld en dat doet die geest normaal gezien niet zo maar voor de lol. Er is dus serieus iets mis met de wijze waarop we in het leven staan en omgaan met onze dagdagelijkse bezigheden.

Alle mogelijkheden opnoemen die tot psychosomatische klachten kunnen leiden is onbegonnen werk. We zijn trouwens allemaal uniek. Maar iedereen met psychosomatische klachten weet van zichzelf dat het leven anders loopt dan verwacht. Het is dan ook het individu zelf dat, al dan niet grote, veranderingen in zijn of haar leven zal moeten brengen. We weten ook allemaal dat dit gemakkelijker gezegd dan gedaan is en dus kunnen we eigenlijk niet anders dan trachten de geest op andere gedachten te brengen door bijvoorbeeld hypnose te gebruiken.

We kunnen met hypnose niet rechtstreeks het leven zelf veranderen of alle storende elementen uitsluiten, maar we kunnen die oververmoeide geest wel tot rust brengen en opnieuw sterker maken.

Alles begint bij een uitgebreid intakegesprek en de werkwijze verschilt echt niet veel van deze die gebruikt wordt bij spanningen en stress. Psychosomatische klachten krijgt men immers niet van de ene dag op de andere en vaak zien we dat er heel wat spanningen en stress vooraf gaan aan psychosomatische klachten. Het is als het ware één grote familie met veel neven en nichten. Maar zo lang we niets aan de oorzaak doen, zal die er voor zorgen dat de klachten zich blijven manifesteren.
In de meeste gevallen is het noodzakelijk om alle oorzaken en redenen die tot de gekende klachten leiden, te lossen. De volle emmer eens leeg maken als het ware. Tegelijkertijd werken we ook aan je weerbaarheid, zodat je anders kan omgaan met de dingen die je ergeren.
Het kan ook zijn dat je enkel maar wat gebrek aan zelfvertrouwen hebt en dat kunnen we ook oplossen. Kortom, er zijn heel veel mogelijke oorzaken voor je klachten en daar proberen we bij het intakegesprek een duidelijk zicht op te krijgen. De rest volgt vanzelf en de aanpak is volledig afhankelijk van persoon tot persoon.

Maar er zijn uiteraard grenzen bij deze hulpverlening. Als de werkdruk bijvoorbeeld veel te hoog is, of men moet voor de rechtbank verschijnen, een kind dat onhandelbaar is, een partner die elke dag dronken tuis komt, enz, dan kan hypnotherapie die situaties niet oplossen. Daar moet de mens zelf voor zorgen. Maar we kunnen de mens in nood wel tot rust brengen, zodat die beter aan oplossingen kan werken die rust en vrede kunnen brengen.

In de meeste gevallen krijgt de cliënt ook een suggestie mee naar huis om op ieder gewenst moment helemaal tot rust te komen en de batterijen snel op te laden. We zien ook vaak dat bij spanningen en stress de nachtrust verstoord is en dat wordt dan ook terug in orde gebracht. Dat is belangrijk, want alles staat of valt met een goede nachtrust.

Maar de keuze is aan jou. Je kan een afspraak maken en opnieuw rust en vrede in je geest brengen zodat die klachten vanzelf verdwijnen of gewoon bij de pakken blijven zitten en jezelf van therapie naar therapie sleuren. Je weet heus wel beter, dus, doe er iets aan.