Spanningen - stressstress Iedereen heeft zo zijn eigen doelen en verplichtingen in het leven: dingen die men belangrijk vindt, die men nastreeft en wil bereiken, maar ook verplichtingen op het werk, kinderen, het huishouden en noem maar op. In het dagelijks leven voelen mensen zich goed zolang zij hun doelen in redelijke mate kunnen realiseren en met een zekere voldoening hun plichten kunnen volbrengen.

Soms slaagt men daar in niet en ontstaat het gevoel dat men het allemaal niet meer in de hand heeft. Gevoelens van verslagenheid en lusteloosheid overheersen. Het lijkt alsof de vecht-vlucht reactie gefaald heeft. Alles begint meer moeite te kosten: de hartslag versnelt, de ademhaling wordt sneller en dieper, de spieren spannen zich. Men is uitermate alert, functioneert niet optimaal, wordt meer gespannen en voelt stress. In vele situaties zijn meerdere reacties gelijktijdig of afwisselend aanwezig. Voor een korte periode heeft dit geen nadelige effecten. Integendeel, regelmatig een tijdje onder stress staan heeft een gunstig effect: het systeem wordt getraind, de stressbestendigheid verhoogt.

Als deze reacties te lang aanslepen, ontstaan klachten of zelfs schade aan het lichaam. Men voelt er zich slecht bij. De weerstand tegen ziekten verzwakt waardoor men vatbaarder wordt voor infecties. 'Slapende virussen' slaan toe en veroorzaken bijvoorbeeld koortsblaasjes. Ook het helingsproces wordt verstoord. Niet iedereen reageert echter op dezelfde manier. De ene krijgt makkelijk hoofdpijn, de andere maaglast. Hoe dan ook, op dat moment is het kwaad reeds geschied en is men eigenlijk al in een sfeer geraakt waarbij men helemaal zichzelf niet meer is. We worden nerveuzer, prikkelbaarder, alles begint naar ons inzien tegen te gaan, er ontstaan gemakkelijker ruzies, de kinderen vragen teveel aandacht, enz, enz. Maar in feite ligt de oorzaak bij ons zelf en moeten we die niet bij anderen of in situaties gaan zoeken. Het is gewoon teveel geworden... en daar kunnen we met hypnotherapie veel bereiken.

Alles begint bij een uitgebreid intakegesprek. Spanningen en stress krijgt men niet van de ene dag op de andere en dus moet er een oorzaak zijn. Zo lang die oorzaak aanwezig is zal die er voor zorgen dat de spanningen en de stress zich blijven manifesteren.
In de meeste gevallen is het noodzakelijk om alle oorzaken en redenen voor spanningen en stress te lossen. De volle emmer eens leeg maken als het ware. Tegelijkertijd werken we ook aan de weerbaarheid tegen al die spanningen en stress, zodat je anders kunt omgaan met de dingen die je ergeren.
Het kan ook zijn dat je enkel maar wat gebrek aan zelfvertrouwen hebt en dat kunnen we ook oplossen. Kortom, er zijn heel veel mogelijke oorzaken van spanningen en stress en daar proberen we bij het intakegesprek een duidelijk zicht op te krijgen. De rest volgt vanzelf en de aanpak is volledig afhankelijk van persoon tot persoon.

Maar er zijn uiteraard grenzen bij deze hulpverlening. Als de werkdruk bijvoorbeeld veel te hoog is, of men moet voor de rechtbank verschijnen, een kind dat onhandelbaar is, een partner die elke dag dronken tuis komt, enz, dan kan hypnotherapie die situaties niet oplossen. Daar moet de mens zelf voor zorgen. Maar we kunnen de mens in nood wel tot rust brengen, zodat die beter aan oplossingen kan werken die rust en vrede kunnen brengen.

In de meeste gevallen krijgt de cliënt ook een suggestie mee naar huis om op ieder gewenst moment helemaal tot rust te komen en de batterijen snel op te laden. We zien ook vaak dat bij spanningen en stress de nachtrust verstoord is en dat wordt dan ook terug in orde gebracht. Dat is belangrijk, want alles staat of valt met een goede nachtrust.