Mental coachingcoach1 Mental coaching mag niet verward worden met het werk van een psycholoog. De klassieke therapie van een psycholoog richt zich vooral op een ondersteunend en luisterend vertrouwenspersoon te zijn die bij sommige problematieken een bepaalde insteek tracht te geven. coach2

Een mental coach daarentegen, richt zich op zelfontplooiing en het bereiken van vastomlijnde doelen. Het is een vorm van coaching die eigenlijk ontstaan is in de sport- en bedrijfswereld. Omdat daar al heel snel de positieve invloed van mental coaching werd opgemerkt, is men dit ook met succes beginnen toepassen bij individuele problematieken van allerlei aard. In de plaats van te luisteren en te ondersteunen, zal een mental coach meer begripvol en sturend zijn en de eigen innerlijke processen stimuleren om bepaalde doelen te verwezenlijken.

Een mental coach gelooft ook in jouw eigen kunnen, je eigen wilskracht en zal je begeleiden naar jouw succes. Hoe lang zo een traject zal duren is totaal afhankelijk van persoon tot persoon en van de ernst van de problematiek.

Mental coaching zorgt ook voor meer geestelijke ontwikkeling, vaak door tot zelfinzicht te komen en zo voor jezelf de meest succesvolle weg in te slaan.