De regie over je eigen leven terug


Ieder mens is uniek. Iedereen heeft bijzondere kwaliteiten en mogelijkheden maar ook eigen behoeften en grenzen. De aangeboden ondersteuning moet dan ook inspelen op de behoeften van de patiënt en dient te passen binnen de nog resterende fysieke en mentale mogelijkheden. De therapeutische middelen die gebruikt worden, gaan uit van deze opvatting.
Gaandeweg komt de geest opnieuw tot rust en wordt men meer en meer de persoon die men wil zijn. Hierdoor kan men de dagdagelijkse gebeurtenissen weer beter aan, er minder gespannen aan deelnemen en zo is dan eigenlijk het herstelproces gestart.

De behandelingen zijn geschikt voor iedereen die het heft weer in eigen handen wil nemen, die zelf weer aan het stuur wil zitten, voor iedereen die de regie over zijn of haar eigen leven terug wil.
Dat kan, door o.a. het eigen bewustzijn van de cliënt bij de therapie te betrekken om zo diens verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf te activeren en het zelfregulerend systeem van diens lichaam optimaal te laten functioneren.

Samen maken we een plan

Wanneer u besluit om er samen voor te gaan, brengen we eerst uw problematiek in kaart. Dat wil zeggen dat we de oorzaken waar mogelijk gaan bepalen en anders de pijnpunten gaan benoemen. Daarna praten we er niet meer over, tenzij u dat uitdrukkelijk wenst om bijvoorbeeld even te ventileren of een pijnpunt toe te lichten. Tenslotte hebben we er verder niets aan om uw verleden uit te vlooien en u dat allemaal opnieuw en opnieuw en opnieuw te laten beleven. Onze weg ligt voorwaarts en uw verleden laten we maar beter achter ons. Dat was de bedoeling, toch?

De ervaring leert dat deze manier van werken niet enkel prettig, maar ook zeer efficiënt is; binnen vrij korte tijd kunnen mooie resultaten bereikt worden.

Soorten klachten


De behandelingen kunnen, onder andere, uitkomst bieden bij:

      
 • Spannings- en stressklachten -> onrust, piekeren, slaapproblemen, vermoeidheid, snel geïrriteerd zijn, concentratieproblemen
 •     
 • Angstklachten -> fobieën, paniekaanvallen, faalangst
 •     
 • Zelfbeeld, eigen waarde -> gevoelens van onzekerheid, negatief zelfbeeld, minderwaardigheid, levensfase-problematiek
 •     
 • Trauma verwerking -> blijvende negatieve gevoelens, flashbacks, nachtmerries ten gevolge van een ingrijpende of traumatische gebeurtenis, PTSS, pest- of verlieservaring
 •     
 • Diverse psychische klachten -> wisselende stemmingen, burnout problematiek, perfectionisme, eetproblemen, uitstelgedrag, afleren van ongewenst gedrag (bijvoorbeeld nagelbijten, roken), rouw- en verliesverwerking
 •     
 • Psychosomatische klachten -> lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, hyperventilatie, hartkloppingen, pijnklachten als gevolg van spanning, hoofdpijn en migraine, maag- en darmklachten, PDS
 •     
 • Persoonlijke ontwikkeling -> je kwaliteiten en talenten tot uiting laten komen, zelfvertrouwen vergroten, verbeteren van concentratie, prestatieverbetering in studie of werk, plezier en enthousiasme terugvinden

Dankzij de efficiënte manier van werken, weten patiënten uit heel Vlaanderen de praktijk te vinden. Zelfs mensen uit Nederland en de Ardennen vinden hun weg naar de praktijk in Sint-Niklaas. Ondertussen is het al lang geweten dat er in de praktijk niet rond de pot gedraaid wordt en u merkt ook meteen dat u ernstig genomen wordt. Voorwaarde is wel dat u er ook klaar voor bent om geholpen te willen worden.

Psychotherapie, psychotherapeut, Bij de psychotherapie wordt ook vaak hypnose gebruikt om dieper in de problematiek in te grijpen. Psychotherapeuten zijn niet te vergelijken met psychologen (zie website), Dankzij de efficiënte manier van werken, weten patiënten uit heel Vlaanderen de praktijk te vinden. Psychotherapie, psychotherapeut, Bij de psychotherapie wordt ook vaak hypnose gebruikt om dieper in de problematiek in te grijpen. Psychotherapeuten zijn niet te vergelijken met psychologen (zie website), Dankzij de efficiënte manier van werken, weten patiënten uit heel Vlaanderen de praktijk te vinden. Psychotherapie, psychotherapeut, Bij de psychotherapie wordt ook vaak hypnose gebruikt om dieper in de problematiek in te grijpen. Psychotherapeuten zijn niet te vergelijken met psychologen (zie website), Dankzij de efficiënte manier van werken, weten patiënten uit heel Vlaanderen de praktijk te vinden. Psychotherapie, psychotherapeut, Bij de psychotherapie wordt ook vaak hypnose gebruikt om dieper in de problematiek in te grijpen. Psychotherapeuten zijn niet te vergelijken met psychologen (zie website), Dankzij de efficiënte manier van werken, weten patiënten uit heel Vlaanderen de praktijk te vinden.