Psychotherapie en geestelijke gezondheidszorgAls psychotherapeut voldoe ik aan alle wettelijke voorwaardenjustice

Psychotherapie in Sint-Niklaas


In mijn praktijk begeleid ik mensen op een persoonlijke en professionele manier bij het oplossen van psychische en emotionele problemen, zoals spanningen, angsten, onzekerheid, slaapproblemen, onverwerkte ervaringen, psychosomatische klachten, een gebrek aan concentratie, doorzettingsvermogen, creativiteit en lust for life.De regie over je eigen leven terug


In mijn optiek is elk mens uniek, en heeft iedereen bijzondere kwaliteiten en mogelijkheden. Oplossingen moeten daarom individueel en op maat gesneden zijn. De therapeutische middelen die ik inzet gaan uit van deze opvatting. Ik help je opnieuw in contact te komen met je kracht, zodat je jezelf kunt genezen en (weer) verder kunt groeien.
Mijn behandelingen zijn geschikt voor iedereen die het heft weer in eigen hand wil nemen, die zelf weer aan het stuur wil zitten, voor iedereen die de regie over zijn of haar eigen leven terug wil.
Dat kan, door o.a. het eigen bewustzijn van de cliënt bij de therapie te betrekken om zo diens verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf te activeren en het zelfregulerend systeem van diens lichaam optimaal te laten functioneren.Samen maken we een plan


Als we een afspraak hebben gemaakt, onderzoek ik samen met jou waar het aan schort. Jij wordt door mij gezien, gehoord en serieus genomen; je hebt mijn oprechte belangstelling. We bekijken wat er aan de hand is, hoe jou dat raakt en hoe jij daarmee omgaat. Samen maken we een plan op maat, we lopen samen het pad naar de oplossing - en jij staat centraal.
De ervaring leert dat deze manier van werken behalve prettig, ook zeer effectief is; binnen afzienbare tijd kunnen mooie resultaten bereikt worden.Soorten klachten


Mijn behandelingen kunnen onder andere uitkomst bieden bij:

Dankzij mijn efficiënte manier van werken weten mensen uit heel Vlaanderen mij te vinden. Zelfs mensen uit Nederland en de Ardennen vinden hun weg naar mijn praktijk omdat ik met een no-nonsens-stijl werk. Ik draai niet rond de pot en zeg je meteen of ik je al dan niet kan helpen. Voorwaarde is wel dat jij er klaar voor moet zijn om geholpen te worden.


Wat is een psychotherapeut


psychotherapie Een psychotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Deze behandeling is vaak intensiever en langduriger dan die van een psycholoog. Meestal valt deze behandeling onder de gespecialiseerde ggz. De behandeling kan individueel zijn, maar kan ook in groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden. De psychotherapeut lost geen problemen voor je op, maar helpt je nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is om jouw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel mogelijk te verminderen zodat je er minder last van hebt. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Meestal valt deze behandeling onder de gespecialiseerde ggz. Hypnose is hierbij een vaak gebruikt hulpmiddel om psychische klachten bijvoorbeeld anders te laten beleven of om opnieuw rust en vrede in de geest te brengen waardoor oorzaken van klachten vanzelf verminderen of verdwijnen.


Wie mag zichzelf psychotherapeut noemen


justice Sinds 1 september 2016 is het aanbieden van psychotherapie beschermd door de wet van Maggie de Block. Dit houdt in dat psychotherapie enkel nog gegeven mag worden door:

- een psycholoog, orthopedagoog of arts met een masterdiploma én daar bovenop een psychotherapie-opleiding
- een hulpverlener die voor 1 september 2016 al actief was als psychotherapeut én een psychotherapieopleiding volgde aan een universiteit of hogeschool. (Ten minste 70 studiepunten.) Ook zonder psychotherapieopleiding kan men actief blijven als psychotherapeut indien men voor 1 september 2016 al actief was. Toezicht door een beroepsuitoefenaar in de vorm van supervisie is dan verplicht
- een hulpverlener die ten laatste in het schooljaar 2016-2017 met een psychotherapie-opleidingbegon (ten minste 70 studiepunten) en daarvoor al beschikte over een al-dan-niet gerelateerd bachelordiploma. Die opleiding werd aangevuld met een voltijdse stage van twee jaar of gelijkaardig in een deeltijds systeem

De psychotherapie wordt door de wet omschreven als een behandelvorm binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en niet als een afzonderlijk gezondheidszorgberoep met een erkenning.

Overeenkomstig deze wet mag ik u volledig legaal zowel hypnotherapie als psychotherapie aanbieden.