Psychotherapie en geestelijke gezondheidszorg

Psychotherapie in de praktijk


unhappy Er wordt hoofdzakelijk gewerkt aan het oplossen van psychische en/of emotionele problemen, zoals spanningen, angsten, onzekerheid, slaapproblemen, onverwerkte ervaringen, psychosomatische klachten, een gebrek aan concentratie, doorzettingsvermogen, creativiteit en lust for life.De regie over je eigen leven terug


happy-man Ieder mens is uniek. Iedereen heeft bijzondere kwaliteiten en mogelijkheden maar ook eigen behoeften en grenzen. De aangeboden ondersteuning moet dan ook inspelen op de behoeften van de patiënt en dient te passen binnen de nog resterende fysieke en mentale mogelijkheden. De therapeutische middelen die gebruikt worden, gaan uit van deze opvatting.
Gaandeweg komt de geest opnieuw tot rust en wordt men meer en meer de persoon die men wil zijn. Hierdoor kan men de dagdagelijkse gebeurtenissen weer beter aan, er minder gespannen aan deelnemen en zo is dan eigenlijk het herstelproces gestart.

De behandelingen zijn geschikt voor iedereen die het heft weer in eigen hand wil nemen, die zelf weer aan het stuur wil zitten, voor iedereen die de regie over zijn of haar eigen leven terug wil.
Dat kan, door o.a. het eigen bewustzijn van de cliënt bij de therapie te betrekken om zo diens verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf te activeren en het zelfregulerend systeem van diens lichaam optimaal te laten functioneren.Samen maken we een plan


planning Wanneer u besluit om er samen voor te gaan, brengen we eerst uw problematiek in kaart. Dat wil zeggen dat we de oorzaken waar mogelijk gaan bepalen en anders de pijnpunten gaan benoemen. Daarna praten we er niet meer over, tenzij u dat uitdrukkelijk wenst om bijvoorbeeld even te ventileren of een pijnpunt toe te lichten. Tenslotte hebben we er verder niets aan om uw verleden uit te vlooien en u dat allemaal opnieuw en opnieuw en opnieuw te laten beleven. Onze weg ligt voorwaarts en uw verleden laten we maar beter achter ons. Dat was de bedoeling, toch?

De ervaring leert dat deze manier van werken niet enkel prettig, maar ook zeer efficiënt is; binnen vrij korte tijd kunnen mooie resultaten bereikt worden.Soorten klachten


De behandelingen kunnen onder andere uitkomst bieden bij:

Dankzij de efficiënte manier van werken, weten patiënten uit heel Vlaanderen de praktijk te vinden. Zelfs mensen uit Nederland en de Ardennen vinden hun weg naar de praktijk in Sint-Niklaas. Ondertussen is het al lang geweten dat er in de praktijk niet rond de pot gedraaid wordt en u merkt ook meteen dat u ernstig genomen wordt. Voorwaarde is wel dat u er ook klaar voor bent om geholpen te willen worden.Wat is een psychotherapeut


psychotherapie Een psychotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met complexe, psychische klachten. Deze behandeling is vaak intensiever en langduriger dan die van een psycholoog. Meestal valt deze behandeling onder de gespecialiseerde ggz. De behandeling kan individueel zijn, maar kan ook in groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden.
De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u om de nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is om uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel mogelijk te elimineren zodat u er minder last van hebt.
De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Hypnose is hierbij een vaak gebruikt hulpmiddel om psychische klachten bijvoorbeeld anders te laten beleven of om opnieuw rust en vrede in de geest te brengen waardoor oorzaken van klachten vanzelf verminderen of verdwijnen, het zelfvertrouwen toeneemt, enz.Wie mag zichzelf psychotherapeut noemen


justice Sinds 1 september 2016 is het aanbieden van psychotherapie beschermd door de wet van Maggie de Block. Dit houdt in dat psychotherapie enkel nog gegeven mag worden door:

- een psycholoog, orthopedagoog of arts met een masterdiploma én daar bovenop een psychotherapie-opleiding
- een hulpverlener die voor 1 september 2016 al actief was als psychotherapeut én een psychotherapieopleiding volgde aan een universiteit of hogeschool. (Ten minste 70 studiepunten.) Ook zonder psychotherapieopleiding kan men actief blijven als psychotherapeut indien men voor 1 september 2016 al actief was. Toezicht door een beroepsuitoefenaar in de vorm van supervisie is dan verplicht
- een hulpverlener die ten laatste in het schooljaar 2016-2017 met een psychotherapie-opleidingbegon (ten minste 70 studiepunten) en daarvoor al beschikte over een al-dan-niet gerelateerd bachelordiploma. Die opleiding werd aangevuld met een voltijdse stage van twee jaar of gelijkaardig in een deeltijds systeem

De psychotherapie wordt door de wet omschreven als een behandelvorm binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en niet als een afzonderlijk gezondheidszorgberoep met een erkenning.