HypnotherapieHypnotherapie: begrijpen hoe het werkt

Mensen die in een toestand van 'hypnose' verkeren, slapen niet en zijn ook geen levende poppen die zich van niets meer bewust zouden zijn, in tegendeel. Men is zich heel bewust van wat er allemaal gezegd wordt en men behoudt steeds de controle over zichzelf.
Eigenlijk kan je de toestand van hypnose het best vergelijken met de heel ontspannen toestand tussen waken en slapen. Het is ook een heel natuurlijke toestand en het is net omdat men deze diepe ontspanning bereikt, dat het onderbewuste meer open staat voor het ontvangen van suggesties die veel beter zijn voor de persoon.

Als de suggesties goed gegeven werden, zal het onderbewuste die aanvaarden en er als vanzelfsprekend naar beginnen handelen omdat de resultaten van die suggesties nu eenmaal beter zijn voor de persoon.

Ondertussen worden er ook, al ruim drie decennia lang, lichte operaties uitgevoerd onder hypnose. Dat noemen we 'hypnosedatie'. Zoek het maar even op.
Professor Marie-Elisabeth Faymonville van het universitair ziekenhuis van Luik, was dé autoriteit terzake en heeft werkelijk baanbrekend werk verricht. Zelfs Koningin Fabiola koos er op 80-jarige leeftijd voor om onder hypnose te worden geopereerd aan de schildklier, omwille van de risico's bij een algemene verdoving.

Maar om alle volkspraat en ongeloof over medische hypnose de wereld uit te helpen, kunt u PubMed raadplegen. Daar treft u ruim 2600 wetenschappelijke studies over medische hypnose.

De werkwijze


Er is altijd eerst een intakegesprek waarbij het de bedoeling is de heersende problematiek in kaart te brengen. Om te stoppen met roken is alles vlug gezegd, maar bij psychosomatische klachten bijvoorbeeld, zal men heel wat meer te vertellen hebben. Zo is ieder intakegesprek uniek. Er is ook ruimte en tijd om de patiënt te informeren over de eenvoudige toestand van diepe rust, die we hypnose noemen. Zo weet men precies wat er gaat gebeuren en wat er helemaal niet gaat gebeuren.

Na het intakegesprek spreken we af wanneer de eerste hypnosesessie zal plaatsvinden. Komt men van ver, dan is het misschien verstandig om het intakegesprek meteen te laten volgen door de eerste hypnosesessie. Zo wordt er alvast een rit uitgespaard en is men sneller geholpen.

Bij het inleiden van de hypnose hoeft men enkel maar op te volgen wat er gevraagd wordt. De rest komt vanzelf. In het begin ligt men meestal aandachtig mee te luisteren, maar algauw geniet de persoon meer van de diepe rust en verslapt de aandacht om te luisteren. Eigenlijk hoeft men dan helemaal niet meer te luisteren. Wat er gezegd wordt is toch voor het onderbewuste bedoeld en dus hoeft de persoon niet bij de les te blijven.We laten het onderbewuste vrij kiezen voor iets wat beter is voor de persoon

Beseft men achteraf dan iets van de verandering bij zichzelf? Ja natuurlijk, men beseft maar al te goed dat er iets positiefs veranderd is en men zal daar ook heel blij mee zijn.
Hoe het door die hypnose nu wel gelukt is, terwijl daarvoor alles geprobeerd werd zonder succes, dat zal wel altijd een raadsel blijven en daar kan rustig over gepraat worden als iets onbegrijpelijks. Meer dan dat is het ook niet. Iets onbegrijpelijks, maar het is wel gelukt en dat is het belangrijkste.

En eigenlijk is het helemaal niet zo verwonderlijk dat hypnose tal van klachten en problemen kan verhelpen. Het onderbewuste is immers een immense databank die we, vanaf onze geboorte tot we sterven, onafgebroken bijwerken. Vandaar dat iedere mens een uniek wezen is, want niemand heeft hetzelfde levenspatroon geleefd als iemand anders. Iedere ervaring, hoe we daar op gereageerd hebben en wat de gevolgen daar van waren, is opgeslagen in ons onderbewuste.

Bij gelijk welke situatie zullen we onze databank raadplegen en naar een gelijkaardig voorval zoeken om te weten welke reactie we moeten gebruiken. Dat doen we ongeloofelijk snel en vrijwel altijd zullen beproefde reacties gekozen worden die zodanige gevolgen hebben dat het leven niet in gevaar komt of een goed gevoel bekomen wordt. En deze twee fundamenten, het leven behouden en ons goed voelen, bestaan in onnoemelijk veel varianten maar rusten allemaal op dezelfde peilers.
Zowel het aanvullen van onze database met nieuwe ervaringen, als het raadplegen van onze gegevens, gebeuren volautomatisch zonder na te denken.

Ons onvolmaakte onderbewuste


Maar af en toe gaat er met dat volautomatische proces iets mis.
Er wordt dan bijvoorbeeld door ons onderbewuste een inschattingsfout gemaakt of een foute redenering of we hebben waarschuwingen uit onze geest genegeerd en stevenen af op een depressie/burn-out.
Er ontstaan dan meestal psychische klachten, zoals bijvoorbeeld angsten terwijl er helemaal geen reden is om angstig te zijn. De klachten overvallen ons dan meestal uit het niets. Soms is de oorzaak hiervan in het verleden terug te vinden en dat kan zelfs tot in de kindertijd terug gaan, maar soms ligt onze manier van leven aan de oorzaak, of de druk van de maatschappij, enz.

In andere gevallen hebben wij ons onderbewuste zelf verkeerdelijk geconditioneerd om ons, bijvoorbeeld bij het roken van een sigaret, een goed gevoel te geven zonder na te denken over de desastreuze gevolgen van het roken. Hier zullen we het onderbewuste dan tot inzicht en op andere gedachten moeten brengen.Samengevat

Hypnose is dus een heel sterk hulpmiddel om tal van klachten te verhelpen. Maar er is vooraf altijd een diepgaand gesprek nodig om inzicht te krijgen in de problematiek. In vele gevallen is het immers noodzakelijk om de oorzaak op te sporen en weg te werken. Als de oorzaak van een probleem niet meer bestaat, dan kunnen er ook geen gevolgen meer zijn. Hierdoor verdwijnen de klachten, als zijnde een gevolg van iets, vanzelf.

Werkt hypnose bij iedereen? Neem maar aan van wel. Het lijkt wel of wonderen nog bestaan en heel af en toe zelfs een mirakel. De kracht van de menselijke geest is onmetelijk groot, maar men heeft ons nooit geleerd om deze kracht aan te wenden en daardoor geloven we ook niet in onze eigen mogelijkheden. Dat is jammer want we kunnen zoveel meer dan we durven te geloven.

Hypnotherapie Marcus Geleyn - hypnotherapeut, Uw partner in hypnotherapie met 30 jaar ervaring. Samenwerking met artsen en psychologen (zie website), Hypnose is dus een heel sterk hulpmiddel om tal van klachten te verhelpen, Hypnotherapie Marcus Geleyn - hypnotherapeut, Uw partner in hypnotherapie met 30 jaar ervaring. Samenwerking met artsen en psychologen (zie website), Hypnose is dus een heel sterk hulpmiddel om tal van klachten te verhelpen, Hypnotherapie Marcus Geleyn - hypnotherapeut, Uw partner in hypnotherapie met 30 jaar ervaring. Samenwerking met artsen en psychologen (zie website), Hypnose is dus een heel sterk hulpmiddel om tal van klachten te verhelpen, Hypnotherapie Marcus Geleyn - hypnotherapeut, Uw partner in hypnotherapie met 30 jaar ervaring. Samenwerking met artsen en psychologen (zie website), Hypnose is dus een heel sterk hulpmiddel om tal van klachten te verhelpen, Hypnotherapie Marcus Geleyn - hypnotherapeut, Uw partner in hypnotherapie met 30 jaar ervaring. Samenwerking met artsen en psychologen (zie website), Hypnose is dus een heel sterk hulpmiddel om tal van klachten te verhelpen